Skip to content

 

FIREMNÉ VIDEO

NECHAJTE SI SPRACOVAŤ VIDEO O SVOJEJ FIRME

Kvalitne spracované video je silný komunikačný nástroj; jednak ako marketingový nástroj ale i ako kanál vnútropodnikovej komunikácie. Najväčšou výhodou je schopnosť poskytnúť veľké množstvo informácií zvukom i obrazom, za relatívne krátky čas. Tieto sú podávané vždy v rovnakom rozsahu, štruktúre, je možné sa k nim vrátiť, či ich elektronicky šíriť. Toto sa oplatí zúročiť pri interných školeniach, návodových a inštruktážnych videách.  Pútavá forma je dôležitá najmä pri prezentovaní firmy, jej kultúry a základných hodnôt ale i pri predvádzaní nových výrobkov.      

Naša produkcia vám pomôže a poradí jednak s prípravou firemných a produktových prezentácií, ale i s inštrukážnymi a školiacimi viedami. Tieto sú vždy šité na mieru pre vašu firmu. Natáčanie je realizované technikou s rozlíšením 4k. 

 

Postup realizácie firemného videa

1. Zadanie projektu

Rokovania s klientom

Scenár / Storyboard

Výber vhodných lokalít k natáčanie

Príprava cenovej ponuky

2. Realizácia projektu

Natáčanie v dohodnutých lokalitách

hrubý strih

Postprodukcia, colorgrading titulky

Výber vhodnej licencované hudby a hovoreného slova

Finálne úpravy a konzultácie so zákazníkom

3. Odovzdanie videa klientove

Video štandardne dodávané vo 4K aj Full HD

Video umiestnené na profesionálnom serveri Vimeo v najvyššej kvalite

6
8
7

Naši klienti

PROMO VIDEO
PROMO VIDEO

Ukážky firemných videí

Be Excellent 2019

SOC 365

Smart Engineering and Production

Reality

Nemocnice Boskovice

The Roosters show

5. Odborno - Prezentačný kozmetický kongres

Galavečer Farmak a.s.

Univit s.r.o.

Penzion U Rybníčku

Konference SC&C

Galerie Art Rubikon

DOKUMENTY A PREDNÁŠKY

60 let Nemocnice Boskovice

Muzikoterapie - Když hudba léčí

Přednáška -Smart Engineering and Production

Přednáška - Tomáš Kisela