Kameraman na svadbu

FIREMNÉ VIDEO

Kvalitne spracované video je silný komunikačný nástroj; jednak ako marketingový nástroj ale i ako kanál vnútropodnikovej komunikácie. Najväčšou výhodou je schopnosť poskytnúť veľké množstvo informácií zvukom i obrazom, za relatívne krátky čas. Tieto sú podávané vždy v rovnakom rozsahu, štruktúre, je možné sa k nim vrátiť, či ich elektronicky šíriť. Toto sa oplatí zúročiť pri interných školeniach, návodových a inštruktážnych videách.  Pútavá forma je dôležitá najmä pri prezentovaní firmy, jej kultúry a základných hodnôt ale i pri predvádzaní nových výrobkov.      

Naša produkcia vám pomôže a poradí jednak s prípravou firemných a produktových prezentácií, ale i s inštrukážnymi a školiacimi viedami. Tieto sú vždy šité na mieru pre vašu firmu. Natáčanie je realizované technikou s rozlíšením 4k. 

 

Postup realizácie firemného videa

1. Zadanie projektu

Rokovania s klientom
Scenár / Storyboard
Výber vhodných lokalít k natáčanie
Príprava cenovej ponuky

2. Realizácia projektu

Natáčanie v dohodnutých lokalitách
hrubý strih
Postprodukcia, colorgrading titulky
Výber vhodnej licencované hudby a hovoreného slova
Finálne úpravy a konzultácie so zákazníkom

3. Odovzdanie videa klientove

Video štandardne dodávané vo 4K aj Full HD
Video umiestnené na profesionálnom serveri Vimeo v najvyššej kvalite
6
8
7

Naši klienti

loga

Ukážky firemných videí

Nemocnice Boskovice

Galavečer Farmak a.s.

Three 4 Dance

Teambuilding firmy MSD

Othello - Moravské divadlo Olomouc

Univit s.r.o.

The Roosters show

Jofrü - frozen yogurt

Ples v Opeře Praha, zákulisí

Dobré místo pro život - Nejusměvavější ples